کتابسرای دامینا

کتابسرای تخصصی دامپروری و دامپزشکی دامینا افتتاح شد

شماره پیامک ارتباطی با ما 50001005000132 

ارسال مستقیم پیام )کد : 145

فرهنگ دامپزشکی

سال چاپ 1393

تعداد صفحات 609 

قیمت به همراه هزینه پست  : 35000 تومانکد : 144

تغذیه کاربردی گاو شیری

سال چاپ 1395

تعداد صفحات 370 

قیمت به همراه هزینه پست  : 25000 تومان

کد : 143

راهنمای کامل پرورش طیور

سال چاپ 1387

تعداد صفحات 916 

قیمت به همراه هزینه پست  : 35000 تومان


کد : 142

کتاب جامع بیماریهای طیور صنعتی 

سال چاپ 1394

تعداد صفحات 928 

قیمت به همراه هزینه پست  : 115000 تومانکد : 141

استخوان شناسی توصیفی حیوانات اهلی 

سال چاپ 1395

تعداد صفحات 100 

قیمت به همراه هزینه پست  : 14000 تومان


کد : 139

تغذیه طیور

سال چاپ 1392

تعداد صفحات 444 

قیمت به همراه هزینه پست  : 35000 تومان


کد : 138

اطلس جامع جراحی دامهای بزرگ

سال چاپ 1384

تعداد صفحات 392 

قیمت به همراه هزینه پست  : 45000 تومان


کد : 137

مدیریت مطب های دامپزشکی

سال چاپ 1393

تعداد صفحات 332 

قیمت به همراه هزینه پست  : 23000 تومان


کد : 136

کنترل بیماریهای انگلی در اسب

سال چاپ 1394

تعداد صفحات 234 

قیمت به همراه هزینه پست  : 20000 تومان


کد : 135

جراحیهای غیر بیمارستانی اسب

سال چاپ 1394

تعداد صفحات 410 

قیمت به همراه هزینه پست  : 25000 تومان


کد : 134

کاهش تلفات در جوجه شترمرغ

سال چاپ 1395

تعداد صفحات 84 

قیمت به همراه هزینه پست  : 13000 تومان


کد : 133

اطلس رنگی معروفترین نژاد سگهای دنیا

سال چاپ 1392

تعداد صفحات 130 تمام رنگی

قیمت به همراه هزینه پست  : 17000 تومان


کد : 132

مراقبت های بهداشتی و فوریتهای دامپزشکی سگ

سال چاپ 1392

تعداد صفحات 230

قیمت به همراه هزینه پست  : 20000 تومان


کد : 131

راهنمای جامع پرورش و بیماریهای شترمرغ

سال چاپ 1395

تعداد صفحات 244

قیمت به همراه هزینه پست  : 20000 تومانکد : 130

رکوردگیری از صفات اقتصادی دام و طیور

سال چاپ 1390

تعداد صفحات 200

قیمت به همراه هزینه پست  : 12500 تومانکد : 129

طراحی جایگاه و تجهیزات گاو شیری

سال چاپ 1391

تعداد صفحات 276

قیمت به همراه هزینه پست  : 13500 تومان


کد : 128

راهنمای جیره نویسی حیوانات اهلی با رایانه

همراه با نرم افزار جیره نویسی 

سال چاپ 1391

تعداد صفحات 412

قیمت با CD همراه هزینه پست  : 30000 تومان


کد : 127

جنین شناسی و جوجه کشی شتر مرغ

سال چاپ 1393

تعداد صفحات 240

قیمت به همراه هزینه پست  : 20000 تومان


کد : 126

دامپروری عمومی

سال چاپ 1390

تعداد صفحات 350

قیمت به همراه هزینه پست  : 15000 تومان


کد : 125

اصول درمان شناسی در دامپزشکی

سال چاپ 1389

ویرایش جدید

تعداد صفحات 720

قیمت به همراه هزینه پست  : 20000 تومان


کد : 124

بیماریهای طیور و کنترل آنها

سال چاپ 1393

تعداد صفحات 510

قیمت به همراه هزینه پست  : 25000 تومان


کد : 123

راهنمای مدیریت پرورش مرغ مادر (راس)

سال چاپ 1394

تعداد صفحات 340

قیمت به همراه هزینه پست  : 55000 تومان


کد : 122

اطلس رنگی بیماریهای ماهی

سال چاپ 1393

تعداد صفحات 354

قیمت به همراه هزینه پست  : 22000 تومان


کد : 121

مروری بر پادزهر های رایج در دامپزشکی 

سال چاپ 1393

تعداد صفحات 170

قیمت به همراه هزینه پست  : 9500 تومانکد : 120

بیماریهای پستان

سال چاپ 1390

تعداد صفحات 420

قیمت به همراه هزینه پست  : 15000 تومان


کد : 119

مواد معدنی در تغذیه حیوان وانسان

سال چاپ 1394

تعداد صفحات 750

قیمت به همراه هزینه پست  : 50000 تومان


کد : 118

فرهنگ لغات ویروس شناسی دامپزشکی

سال چاپ 1388

تعداد صفحات 140

قیمت به همراه هزینه پست  : 9500 تومان


کد : 117

واکسیناسیون دام و طیور و آبزیان در ایران

سال چاپ 1390

تعداد صفحات 430

قیمت به همراه هزینه پست  : 17000 تومان


کد : 116

اصول نوین پرورش بز

سال چاپ 1394

تعداد صفحات 246

قیمت به همراه هزینه پست  : 25000 تومان


کد : 115

تولید مثل شتر

سال چاپ 1383

تعداد صفحات 120

قیمت به همراه هزینه پست  : 10000 تومان


کد : 114

اصول پرواربندی شتر

سال چاپ 1392

تعداد صفحات 130

قیمت به همراه هزینه پست  : 13500 تومان


کد : 113

طب دامپزشکی گیاهان دارویی

سال چاپ 1389

تعداد صفحات 210

قیمت به همراه هزینه پست  : 9500 تومان


کد : 112

فارماکولوژی دامپزشکی

سال چاپ 1393

تعداد صفحات 720

قیمت به همراه هزینه پست  : 50000 تومان


کد : 111

طب داخلی دامهای بزرگ

سال چاپ 1394

تعداد صفحات 640

قیمت به همراه هزینه پست  : 45000 تومان


کد : 101

معرفی و ارزیابی نژادهای دام

سال چاپ 1394

تعداد صفحات 210

قیمت به همراه هزینه پست  : 20000 تومان


کد : 110

پرورش طیور خانگی

سال چاپ 1392

تعداد صفحات 120

قیمت به همراه هزینه پست  : 10500 تومان


کد : 109

مدیریت پرورش بوقلمون

سال چاپ 1395

تعداد صفحات 300

قیمت به همراه هزینه پست  : 30000 تومان


کد : 108

اصول پرورش گاو گوشتی 

سال چاپ 1392

تعداد صفحات 120

قیمت به همراه هزینه پست  : 10500 تومان


کد : 101

اطلاعات و کاربرد داروهای آبزیان

سال چاپ 1394

تعداد صفحات 440

قیمت به همراه هزینه پست  : 40000 تومان


کد : 107

بهداشت و بیماریهای کپور ماهیان

سال چاپ 1390

تعداد صفحات 590

قیمت به همراه هزینه پست  : 20000 تومان


کد : 106

بیماریهای کمبود تغذیه ای دامهای بزرگ

سال چاپ 1394

تعداد صفحات 430

قیمت به همراه هزینه پست  : 40000 تومان


کد : 105

تکنیک تشخیص آبستنی در گاو

سال چاپ 1394

تعداد صفحات 120

قیمت به همراه هزینه پست  : 15000 تومان


کد : 104

کنترل ورم پستان درگله های گاو شیری 

سال چاپ 1395

چاپ دوم 

تعداد صفحات 340

قیمت به همراه هزینه پست  : 30000 تومان


کد : 103

تغذیه کاربردی گاو شیری 

سال چاپ 1395

تعداد صفحات 370

قیمت به همراه هزینه پست  : 25000 تومان


کد : 102

اصول نوین پرورش گوسفند

سال چاپ 1395

تعداد صفحات 360

قیمت به همراه هزینه پست : 25000 تومان


کد : 101

مدیریت پرورش شترمرغ

سال چاپ 1395

تعداد صفحات 260

قیمت به همراه هزینه پست : 35000 تومان

برنامه اندروید دامینا را دریافت کنید